Zarządzenie nr 9/11/20/21 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie z dnia 27 listopada 2020r. tutaj