"Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w kolejnych latach. Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Nasza szkoła cały poprzedni rok z wielka chęcią i zaangażowaniem uczestniczyła w ww. projekcie. Udział w nim to tylko i wyłącznie same pozytywy dla całej społeczności szkolnej:
dostęp do bardzo bogatej bazy materiałów szkoleniowych zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców czy uczniów np. “Podstawy pracy ze zdrowiem psychicznym uczniów i uczennic”, “Narzędzia i techniki wspierające uczniów i uczennice w sytuacjach trudnych”, “Zaawansowane metody wspierania rozwoju psychospołecznego uczniów i uczennic”; propozycje scenariuszy lekcji wychowawczych i działań profilaktycznych w szkole np. “Odnajdowanie się w grupie”, Jestem sieciopozytywny”, “ Radzenie sobie z agresją zewnętrzną”, opieka - superwizja, darmowe szkolenia kadry nauczycielskiej.
W każdym miesiącu roku 2019 stało przed nami zadanie do wykonania – szkolenia nauczycieli, rodziców; tworzenie tablic promocyjno – informacyjnych np. “Pomaganie daje moc”, zorganizowanie projektu artystycznego “To, co ważne”, przeprowadzenie badan ankietowych i ewaluacji w temacie “Klimat klasowy, poczucie bezpieczeństwa”, zajęcia o tematyce uwagi nad potrzebami osób starszych i wiele innych owocnych działań i akcji.
Za zaangażowanie, twórczość i efekty naszych działań zostaliśmy wybrani do specjalnej nagrody z okazji DEN – szkolenia naszej kadry przez sama panią prezes Fundacji - p. Małgorzatę Nowicką. Zaproszono naszą szkołę do udziału w kolejnej edycji program – w 2020 też chcemy Myśleć pozytywnie!. Koordynatorem działań przez cały rok szkolny była pani Kamila Siejko.

jp
mp2
mp3
mp4
mp5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5