Przewodnicząca - Barbara Postek klasa 7B

Z-ca Przewodniczącej - Rafał Kluk klasa 7A

Sekretarz - Amelia Wieczorkiewicz klasa 4A