Drukuj
Odsłony: 141

W poniedziałki od godziny 13:50 do 15:30 w sali 113 odbywają się zajęcia koła plastycznego przewidziane dla uczniów z klas 3-7. Celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie zdolności plastycznych u uczniów, realizacja aktualnych konkursów plastycznych, poznawanie wiadomości wykraczających poza podstawę programową i doskonalenie umiejętności plastycznych z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań w podejściu do tematu z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji ucznia.

Na zajęcia uczniowie przynoszą własne materiały.

Zapraszam: Barbara Orpik