PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

ROK SZKOLNY 2017/2018

Charun Irena - pracownik obsługi

Ługowska-Łyko Ewa - sekretarz

Górska Jadwiga - pracownik obsługi

Gniewkowska Magdalena - pomoc nauczyciela

Grzelak Dariusz - konserwator sprzętu elektronicznego

Gutowski Seweryn - specjalista d/s BHP

Karasiewicz Irena - kierownik gospodarczy

Kuźma Magdalena - główna księgowa

Lubnau Tomasz - trener środowiskowy

Makaro Marek - konserwator

Misiewicz Piotr - referent

Musiał Elżbieta - pracownik obsługi

Pukianiec Małgorzata - pomoc nauczyciela

Sobiecka Elżbieta - pracownik obsługi

Szczepańska Irena - pomoc nauczyciela

Szukiełowicz Wiesława - pracownik obsługi

Zalewska Grażyna - pracownik obsługi