Od 1 września 2016 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje p. mgr Ewa Siejk.

GRONO PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2017/2018

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

ROK SZKOLNY 2017/2018