W naszej szkole dobiegł końca dobiegł końca szkolny konkurs „Warmia – moja mała Ojczyzna”. W konkursie brali udział uczniowie klas IV, V, VI i VII. Zadaniem uczniów klas IV było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej zabytek Braniewa. Należało opisać go i wskazać kiedy powstał.

Fotografia przedstawai uczniów podczas turnirju

Uczniowie naszej szkoły spotkali się na Międzyszkolnym Turnieju Warcabowym z kolegami z SP5 i SP6.  Gospodarzem turnieju  była Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie. Zawodnicy rozegrali po kilka rund w swoich kategoriach wiekowych. Emocji oczywiście nie brakowało, aż w końcu wyłoniono zwycięzców turnieju. Uczniowie naszej szkoły spisali się na medal !

 

fotografia przedstawia uczniów w trakcie przedstawienia

Uczniowie klasy III a i IIIe, które należą do klubu czytelniczo - teatralnego przygotowały przedstawienie  pt. „KRÓLOWA ŚNIEGU”. Mali aktorzy dali pokaz swoich umiejętności wcielając się w różnorodne role indywidualne i grupowe. Wszyscy aktorzy, pomimo tremy byli świetni, o czym świadczyły gromkie brawa otrzymane po przedstawieniu. Reżyserem spektaklu była p. Ariana Barycka, zaś prezentację ze slajdami i muzykę przegotowała p. Elżbieta Zawadka.

W szkole 19 kwietnia 2019 przeprowadzony został trzeci etap konkursu świetlicowego „Moda na cztery pory roku – WIOSNA". Wiosna już na dobre rozwinęła swoje barwy, pojawiły się bociany, biedronki, żabki a słońce ogrzewa wszystkich swoimi promieniami. My też cieszymy się bardzo z tej pory roku, która rozbłyska wszystkimi kolorami ziemi.

Do udziału w konkursie zgłosiło się ogółem 15 uczestników, w tym:

Fotografia przedstawia edukatora podczas szkolenia

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w naszej szkole rozpoczął się 12 kwietnia 2018 r. szkoleniem rady pedagogicznej. Dnia następnego odbywały się zajęcia edukacyjne z uczniami i uczennicami szkoły do godziny 14.00. Edukator p. Izabela Pyl zapoznała grono pedagogiczne z założeniami i celami projektu, oraz wskazała jakie zasoby edukacyjne posiada strona www.cyfrowobezpieczni.pl  w tym filmotekę, bibliotekę materiałów, możliwość odbycia kursów e- learningowych. Przekazano materiały otrzymane od stowarzyszenia: broszury dla nauczycieli, rodziców, plakaty oraz płyty.