Fotografia przedstawia edukatora podczas szkolenia

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w naszej szkole rozpoczął się 12 kwietnia 2018 r. szkoleniem rady pedagogicznej. Dnia następnego odbywały się zajęcia edukacyjne z uczniami i uczennicami szkoły do godziny 14.00. Edukator p. Izabela Pyl zapoznała grono pedagogiczne z założeniami i celami projektu, oraz wskazała jakie zasoby edukacyjne posiada strona www.cyfrowobezpieczni.pl  w tym filmotekę, bibliotekę materiałów, możliwość odbycia kursów e- learningowych. Przekazano materiały otrzymane od stowarzyszenia: broszury dla nauczycieli, rodziców, plakaty oraz płyty.

 

Fotografia przedstawia zawodników biegu

Nasza szkoła brała udział w I edycji Biegu na Orientację, który odbył się 17 kwietnia na Stadionie Miejskim. Zawody polegały na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonej trasy i znalezieniu 11 punktów, które trzeba odbić na karcie startowej. Zawodnik, żeby został sklasyfikowany w punktacji końcowej musi wziąć udział w trzech startach.

Szkołę naszą reprezentowali:

fotografia przedstawia uczniów w kinie

Nasza szkoła pierwszy raz wzięła udział w ogólnopolskim projekcie edukacji filmowej pod nazwą NOWE HORYZONTY. Od października uczniowie klas 6 i 7 brali udział w zajęciach w BCK. Tegoroczny projekt zatytułowany był "Młodzi w obiektywie". Rówieśnicy z ekranu mierzą się z własnymi lękami, uczą się jak być odpowiedzialnym i niezależnym. 

Fotografia przedstawia p. Dyrektor zapalającą znicz przy pomniku ofiar Katynia

Nasz szkoła obchodziła Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, to już kolejny raz, kiedy upamiętniliśmy mord Polaków w Katyniu. Zosia, Marta, Basia i Zuzia, uczennice klas VI i VII wchodząc do klas przybliżały uczniom najważniejsze informacje dotyczące tego wydarzenia. Następnie przedstawiciele klas IV, V, VI i VII wspólnie z  p. Dyrektor Ewą Siejk zapalili znicze na dziedzińcu szkoły, przy kamieniu upamiętniającym zamordowanego w Katyniu kpt. Józefa Miernika.

Fotografia przedstawia uczniów podczas konkursu

Dnia 9 kwietnia odbył się II etap Konkursu Wiedzy o Senacie RP dla młodzieży z VII klas szkół podstawowych woj. warmińsko-mazurskiego. Patronat nad konkursem objął p. Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Przypominamy, że organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie we współpracy z Centrum Informacyjnym Senatu (w skrócie CIS) oraz Burmistrzem Miasta Braniewa. 
Konkurs rozpoczął się jednocześnie  w 4 miejscach o godz. 11:00